Skip to content Skip to footer

Inhoudsopgave

Praktisch

Algemeen

De training is in totaal 10 dagen. Hierbij gaat het om vijf weekenden van twee dagen. Tijdens de training op Terschelling gaat het om twee keer een week van zeven dagen. 

De eerstvolgende trainingsdata betreffen: 

GROEP 15: 10-daagse training ‘Het Roepen van de Ziel’ in Valkenswaard (vlakbij Eindhoven)

 • 14 & 15 april 
 • 19 & 20 mei 
 • 16 & 17 juni 
 • 7 & 8 juli 
 • 8 & 9 september 

GROEP 16: Training op Terschelling ‘Het Roepen van de Ziel’

 • 5 t/m 12 maart 2023 
 • Een supervisie moment 
 • 19 t/m 26 november 

GROEP 17: 10-daagse training ‘Het Roepen van de Ziel’ bij Esoterra (Bilthoven)

 • 26 & 27 september 2023 
 • 31 oktober & 1 november 
 • 5 & 6 december 
 • 9 & 10 januari 2024 
 • 13 & 14 februari 

GROEP 18: Training op Terschelling ‘Het Roepen van de Ziel’

 • 14 t/m 21 april 2024 
 • Een supervisie moment 
 • 6 t/m 13 oktober

De lesdagen zijn van 10:00 uur tot 17:00 uur, met een ontvangst vanaf 9:45 uur. 

Onze groepen hebben een maximaal aantal deelnemers van 14 personen. Bij meer deelnemers kan er een tweede groep worden gestart. 

Groep 15 zal begeleid worden door Kim van Rens en Rasa Slavėnaitė. Groep 16 zal begeleid worden door Ilma Trip en Karin van Dijk. Groep 17 zal begeleid worden door Rasa Slavėnaitė en Ilma Trip. Groep 18 zal begeleid worden door Ilma Trip en een assistent. 

Als voorbereiding op de training vragen we je het boek ‘Het Veld van Aandacht’ te lezen. Verder werken we ook met het boek ‘de Maskermaker’ tijdens de training. 

Onze accreditatie wordt erkend bij de volgende vakverenigingen: RCN, VVET, LVNT, NWP en KTNO. Deze laatste instelling wordt erkend door onder andere: BATC, VBAG, FAGT en VIV. 

Bij vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met Karin (06 811 924 54) of Ilma (0612679440). Ook kun je mailen naar info@hetroepenvandeziel.nl

Kosten 

De kosten van de 10-daagse training bedraagt €2695,-. Dit bedrag is inclusief BTW en €150,- inschrijfgeld. 

De kosten voor de training op Terschelling bedraagt €1285,- per blok excl. verblijf of €2250,- incl. verblijf. Dit verblijf is op basis van een kamer met douche/toilet. Mocht je bijvoorbeeld een bad wensen op de kamer, dan is er mogelijkheid tot een upgrade. De hotelkosten zijn inclusief ontbijt en diner. Bij eventuele dieetwensen graag tijdig doorgeven zodat de koks iets lekkers kunnen voorbereiden. Voor meer informatie over het hotel, kijk op: www.hoteldewalvisvaarder.nl 

Betaling 

Bij de bevestiging van je aanmelding ontvang je een factuur voor het eenmalig verschuldigd inschrijfgeld van €150,-. Dit bedrag dient binnen 14 dagen na de factuurdatum uiterlijk te worden voldaan. Na deze betaling ben je officieel ingeschreven. 

Het resterende bedrag dient vier weken voor aanvang van de training te worden voldaan. In overleg is het mogelijk om de betaling te doen in termijnen. 

Aanmelden

Aanmelden kan via: https://www.hetroepenvandeziel.nl/aanmelden/ 

Is op het moment van aanmelden de training volgeboekt, dan nemen we contact met je op. Je komt dan of op de wachtlijst te staan, of we besluiten om een nieuwe groep op te starten. 

Voorwaarden voor aanmelding 

Het is een voorwaarden dat je bekend bent met mensenwerk. Wij toetsen niet op therapeutische skills, die moet je al vaardig zijn. In de training kom je thema’s zoals overdracht en tegenoverdracht tegen. Er moet genoeg gezonde basis zijn waarmee je dit weet te duiden en te dragen. Je moet in staat zijn om je persoonlijke processen aan te gaan. 

We werken bij het Roepen van de Ziel met een intakegesprek zodra je je hebt aangemeld voor een training. Zo hebben we iedereen ontmoet voordat de training gaat beginnen. 

Mocht je om verschillende redenen het financieel niet redden om de training te vergoeden, dan kun je contact met ons opnemen om een regeling te treffen. 

Algemene voorwaarden

Aanmelding
De student meldt zich via de website www.hetroepenvandeziel.nl aan. Door het inschrijfformulier in te vullen en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden staat de deelnemer ingeschreven. Vervolgens ontvangt de deelnemer automatisch een bevestiging per e-mail en het verzoek van aanbetaling. Daarna vindt er in de meeste gevallen een individueel intakegesprek plaats met de docent om kennis te maken en te checken of de opleiding past bij de student. Ook wordt er gekeken of de student voldoet aan de ingangseisen en of de wederzijdse verwachtingen overeenkomen. De docent behoudt het recht om een deelnemer te weigeren op basis van het intakegesprek. Na ontvangst van de aanbetaling is de inschrijving definitief. De factuur ontvangt de deelnemer op het moment dat er voldoende deelnemers zijn en de opleiding definitief doorgaat. Het RvdZ (Roepen van de Ziel) draagt verder zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke informatie van de deelnemer.

Voorwaarde tot deelname
Bij deze opleiding staat de groei in de persoonlijke sfeer centraal. Alleen mensen die bereid zijn tot zelfreflectie kunnen zich inschrijven voor een opleiding, met als voorwaarde het intakegesprek en minimaal 80% aanwezigheid in de lessen. Voor het groeiproces is aanwezigheid van alle deelnemers een voorwaarde.

Verantwoordelijkheid
Uiteraard is de docent verantwoordelijk voor een goede overdracht van de stof. Het is echter niet zo dat de deelnemer ‘alles met zich moet laten gebeuren, omdat de ander wel zal weten wat goed voor hem of haar is’. De deelnemer dient zelf haar of zijn grenzen in acht te nemen. Datzelfde geldt wanneer deelnemers onderling met elkaar werken. De deelnemer draagt zelf de verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van het toepassen en het uitvoeren van de onderwezen leerstof en methoden.

Beginniveau
U heeft een opleiding in lichaamsgericht werken en enige ervaring met opstellingswerk, en een wens om dit te integreren met elkaar. 

Of u heeft een opleiding in opstellingen en een wens om dit te combineren met lichaamswerk. Neem bij twijfel contact op voor een intakegesprek. 

Studiebelasting
De studiebelasting is de totale hoeveelheid tijd die je nodig hebt voor het volgen van een opleiding. De studiebelasting is opgebouwd uit contact- oftewel lesuren, intervisie-uren en voorbereidingsuren, waaronder het lezen van literatuur en het schrijven van verslagen. Er zijn 10 lesdagen. Tussendoor is intervisie en het toepassen in uw eigen praktijk wenselijk. Er wordt vanuit gegaan dat u zich voorbereid op de lesdagen.

Studieboeken
Het boek van Connie van der Arend – Het veld van Aandacht, is leidraad. Daarnaast wordt via de mail informatie verstrekt. Deze informatie is eigendom van het RvdZ en de copyright berust dus bij het RvdZ.

Afsluiting van de opleiding
De opleiding wordt afgerond met een certificaat van deelname. Aangezien persoonlijke groei voorop staat, wordt er niet gewerkt met een afsluitend examen en worden er geen diploma’s verstrekt. Wel dient de deelnemer voldaan te hebben voor wat betreft aanwezigheid, deelname in de les en het uitvoeren van de verschillende opdrachten om het certificaat te kunnen ontvangen.

Uitsluiting van deelname
RvdZ behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen een deelnemer eenzijdig uit te sluiten van verdere deelname. Het kan hierbij gaan om zaken als onvoldoende aanwezigheid tijdens de lessen of verstoring van het groepsproces.

Betalingsvoorwaarden
Na inschrijving voor een kortdurende opleiding via de website ontvangt de deelnemer automatisch een bevestiging per e-mail. Na betaling van het aanbetaling is de deelnemer officieel ingeschreven. Op het moment dat er voldoende aanmeldingen zijn en de opleiding doorgaat, ontvangt de deelnemer een factuur. Indien de deelnemer afspraken wil maken over de wijze van betaling (bijvoorbeeld het betalen in termijnen) kan de deelnemer contact opnemen.

Annuleringsvoorwaarden
Na inschrijving voor de opleiding via de website treedt de volgende wettelijke regeling in werking: de annuleringsregeling is van kracht na de wettelijke bedenktijd van 14 dagen.

 • Bij annulering binnen 4 weken voorafgaand aan de opleiding, betaalt de deelnemer 100% van de totale kosten. 
 • Bij annulering tussen de 6 en 4 weken voorafgaand aan de opleiding, betaalt de deelnemer 50% van de totale kosten. 
 • Bij annulering tussen de 8 en 6 weken voorafgaand aan de opleiding, betaalt de deelnemer 25% van de totale kosten. 
 • Bij annulering langer de 8 weken van tevoren, betaalt de deelnemer enkel de aanmeldingskosten. 

Als er door omstandigheden geannuleerd wordt kan er in overleg gekeken worden of de aanmelding door geschoven kan worden naar de volgende groep. 

Tussentijds beëindiging deelname
Bij tussentijdse beëindiging van een opleiding wordt geen restitutie verleend. In geval van ziekte gedurende een opleiding zal in samenspraak met de deelnemer naar een passende oplossing gezocht worden. Bij een eventuele restitutie wordt dit binnen 30 dagen verrekend.

Annuleren van een opleiding bij te weinig deelnemers
Wanneer er zich te weinig deelnemers hebben opgegeven, zullen alle geïnde opleidingskosten gerestitueerd worden.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Privacyverklaring

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Mailadres
– (eventuele) Bedrijfsnaam

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?
Wij verwerken jullie persoonsgegevens voor het vervaardigen van facturen en om contact op te kunnen nemen, zowel via de mail of telefonisch.

Delen met anderen?
Wij zullen de gegevens nooit om een commerciële of andere reden aan derden verstrekken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hetroepenvandeziel.nl  Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Nieuwsbrieven
Maximaal 6 x per jaar kan er een nieuwsbrief of mail worden gestuurd. Deze nieuwsbrieven sturen wij naar al onze cursisten en naar iedereen die zich via onze site heeft aangemeld voor de nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief staat een link om je automatisch af te melden voor volgende nieuwsbrieven.

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan6