Skip to content Skip to footer


Praktische informatie

De eerstvolgende trainingsdata betreffen:  

GROEP 19: Nascholing op Terschelling ‘Het Roepen van de Ziel’

 • 6 t/m 9 oktober 2024 
 • Supervisie mogelijkheid

Deze training is de verdieping en voeding voor mensen die de basistraining hebben gevolgd.

GROEP 20: 10-daagse training ‘Het Roepen van de Ziel’ in het Holos huis te Utrecht.

 • 25 – 26 oktober 2024 (vrijdag/zaterdag)

 • 30 november – 1 december 2024 (zaterdag/zondag)

 • 17 – 18 januari 2025 (vrijdag/zaterdag)

 • 8 – 9 maart 2025 (zaterdag/zondag)

 • 4 – 5 april 2025 (vrijdag/zaterdag)

Onze groepen hebben een maximaal aantal deelnemers van 14 personen. Bij meer deelnemers kan er een tweede groep worden gestart. 

Als voorbereiding op de training vragen we je het boek ‘Het Veld van Aandacht’ te lezen. Verder werken we ook met het boek ‘de Maskermaker’ tijdens de training. 

Onze accreditatie wordt erkend bij de volgende vakverenigingen: KTNO. Deze instelling wordt erkend door onder andere: BATC, VBAG, FAGT en VIV. En we zijn geregistreerd door GRO. En die is erkend door de CAT.

Bij vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met Ilma (0612679440). Ook kun je mailen naar info@hetroepenvandeziel.nl

We hebben het verlangen om de locatie kloppen te laten zijn bij de reis die we samen gaan maken tijdens Het Roepen van de Ziel. De verschillende groepen hebben dus ook verschillende locaties. Hieronder per locatie een uitleg over de plek, het verblijf en de toegevoegde waarde. 

Utrecht

Midden in het levendige hart van Utrecht vind je het Holos Huis. Een holistisch centrum, volledig in het teken van lichaamswerk en bewustzijn. Het is een plek waar je je kunt verbinden met jezelf en met elkaar, om te ontspannen, te leren en te groeien. Met haar warme en uitnodigende sfeer is het Holos Huis een toevluchtsoord voor mensen die meer willen leren over het systemisch lichaamswerk.Meer weten over de locatie, neem een kijkje op: www.holoshuis.nl

Terschelling 

Groep 19 nodigen wij graag uit op Terschelling. Tijdens deze training gaat het om twee keer een week van zeven dagen. De training wordt gegeven in een sfeervolle grote zaal in Hotel de Walvisvaarder. Een ruimte die uitnodigt tot reflectie en ontspanning. Iedereen op één plek zodat er ruimte is voor ontmoeting en oefenen. 

Het eiland kent prachtige, woeste natuur. Hier zijn zoveel mooie metaforen te vinden voor de thema’s die wij aanraken. We gaan ons verdiepen in ons innerlijke landschap en laten dit resoneren op het strand, in het bos of op de dijk. Naast de training is er ook me time waarin je het eiland kunt verkennen tijdens een wandeling of ontspannen bij het haardvuur. 

De zaal bevindt zich tevens in het hotel waar je kunt verblijven tijdens de training. Iedereen op één plek zodat er ruimte is voor ontmoeting en oefenen. Hotel de Walvisvaarder heeft veel verschillende mogelijkheden qua kamers. Het verblijf is op basis van een kamer met douche/toilet. Mocht je bijvoorbeeld een bad wensen op de kamer, dan is er mogelijkheid tot een upgrade. Voor meer informatie over het hotel, kijk op: www.hoteldewalvisvaarder.nl 

Kosten 

De kosten voor de 10-daagse training in Utrecht bedragen in totaal  €2695,- inclusief 21% btw.

De kosten voor de training op Terschelling bedragen €300,- inclusief 21% btw. Kosten voor het verblijf zijn voor eigen rekening. Er is mogelijkheid om in Hotel de Walvisvaarder te overnachten. Voor meer informatie of het boeken van het verblijf, kijk op: www.hoteldewalvisvaarder.nl. Natuurlijk is het ook mogelijk om een eigen verblijf te regelen.

Betaling 

Bij de bevestiging van je aanmelding ontvang je een factuur voor het eenmalig verschuldigd inschrijfgeld van €150,-. Dit bedrag dient binnen 14 dagen na de factuurdatum uiterlijk te worden voldaan. Na deze betaling ben je officieel ingeschreven. 

Het resterende bedrag dient vier weken voor aanvang van de training te worden voldaan. In overleg is het mogelijk om de betaling te doen in termijnen. 

Aanmelden

Aanmelden kan via: https://www.hetroepenvandeziel.nl/aanmelden/ 

Is op het moment van aanmelden de training volgeboekt, dan nemen we contact met je op. Je komt dan of op de wachtlijst te staan, of we besluiten om een nieuwe groep op te starten. 

Voorwaarden voor aanmelding 

Het is een voorwaarden dat je bekend bent met mensenwerk. Wij toetsen niet op therapeutische skills, die moet je al vaardig zijn. In de training kom je thema’s zoals overdracht en tegenoverdracht tegen. Er moet genoeg gezonde basis zijn waarmee je dit weet te duiden en te dragen. Je moet in staat zijn om je persoonlijke processen aan te gaan. 

We nemen contact met je op, via mail of telefoon zodra je je hebt aangemeld voor een training. Zo hebben we iedereen ontmoet voordat de training gaat beginnen. 

Mocht je om verschillende redenen het financieel niet redden om de training te vergoeden, dan kun je contact met ons opnemen om een regeling te treffen. 

Algemene voorwaarden

Aanmelding
De student meldt zich via de website www.hetroepenvandeziel.nl aan. Door het inschrijfformulier in te vullen en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden staat de deelnemer ingeschreven. Vervolgens ontvangt de deelnemer automatisch een bevestiging per e-mail en het verzoek van aanbetaling. Daarna vindt er in de meeste gevallen een individueel intakegesprek plaats met de docent om kennis te maken en te checken of de opleiding past bij de student. Ook wordt er gekeken of de student voldoet aan de ingangseisen en of de wederzijdse verwachtingen overeenkomen. De docent behoudt het recht om een deelnemer te weigeren op basis van het intakegesprek. Na ontvangst van de aanbetaling is de inschrijving definitief. De factuur ontvangt de deelnemer op het moment dat er voldoende deelnemers zijn en de opleiding definitief doorgaat. Het RvdZ (Roepen van de Ziel) draagt verder zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke informatie van de deelnemer.

Voorwaarde tot deelname
Bij deze opleiding staat de groei in de persoonlijke sfeer centraal. Alleen mensen die bereid zijn tot zelfreflectie kunnen zich inschrijven voor een opleiding, met als voorwaarde het intakegesprek en minimaal 80% aanwezigheid in de lessen. Voor het groeiproces is aanwezigheid van alle deelnemers een voorwaarde.

Verantwoordelijkheid
Uiteraard is de docent verantwoordelijk voor een goede overdracht van de stof. Het is echter niet zo dat de deelnemer ‘alles met zich moet laten gebeuren, omdat de ander wel zal weten wat goed voor hem of haar is’. De deelnemer dient zelf haar of zijn grenzen in acht te nemen. Datzelfde geldt wanneer deelnemers onderling met elkaar werken. De deelnemer draagt zelf de verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van het toepassen en het uitvoeren van de onderwezen leerstof en methoden.

Beginniveau
U heeft een opleiding in lichaamsgericht werken en enige ervaring met opstellingswerk, en een wens om dit te integreren met elkaar. 

Of u heeft een opleiding in opstellingen en een wens om dit te combineren met lichaamswerk. Neem bij twijfel contact op voor een intakegesprek. 

Studiebelasting
De studiebelasting is de totale hoeveelheid tijd die je nodig hebt voor het volgen van een opleiding. De studiebelasting is opgebouwd uit contact- oftewel lesuren, intervisie-uren en voorbereidingsuren, waaronder het lezen van literatuur en het schrijven van verslagen. Er zijn 10 lesdagen. Tussendoor is intervisie en het toepassen in uw eigen praktijk wenselijk. Er wordt vanuit gegaan dat u zich voorbereidt op de lesdagen.

Studieboeken
Het boek van Connie van der Arend – Het veld van Aandacht, is leidraad. Daarnaast wordt via de mail informatie verstrekt. Deze informatie is eigendom van het RvdZ en de copyright berust dus bij het RvdZ.

Afsluiting van de opleiding
De opleiding wordt afgerond met een certificaat van deelname. Aangezien persoonlijke groei voorop staat, wordt er niet gewerkt met een afsluitend examen en worden er geen diploma’s verstrekt. Wel dient de deelnemer voldaan te hebben voor wat betreft aanwezigheid, deelname in de les en het uitvoeren van de verschillende opdrachten om het certificaat te kunnen ontvangen.

Uitsluiting van deelname
RvdZ behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen een deelnemer eenzijdig uit te sluiten van verdere deelname. Het kan hierbij gaan om zaken als onvoldoende aanwezigheid tijdens de lessen of verstoring van het groepsproces.

Betalingsvoorwaarden
Na inschrijving voor een kortdurende opleiding via de website ontvangt de deelnemer automatisch een bevestiging per e-mail. Na betaling van de aanbetaling is de deelnemer officieel ingeschreven. Op het moment dat er voldoende aanmeldingen zijn en de opleiding doorgaat, ontvangt de deelnemer een factuur. Indien de deelnemer afspraken wil maken over de wijze van betaling (bijvoorbeeld het betalen in termijnen) kan de deelnemer contact opnemen.

Annuleringsvoorwaarden
Na inschrijving voor de opleiding via de website treedt de volgende regeling in werking: de annuleringsregeling is van kracht na de wettelijke bedenktijd van 7 dagen. (m.u.v. 7 dagen voor aanvang van de training.)

 • Bij annulering binnen 4 weken voorafgaand aan de opleiding, betaalt de deelnemer 100% van de totale kosten. 
 • Bij annulering tussen de 6 en 4 weken voorafgaand aan de opleiding, betaalt de deelnemer 75% van de totale kosten. 
 • Bij annulering tussen de 8 en 6 weken voorafgaand aan de opleiding, betaalt de deelnemer 50% van de totale kosten. 
 • Bij annulering tussen de 12 en 8 weken voorafgaand aan de opleiding, betaalt de deelnemer 25% van de totale kosten.
 • Bij annulering tot 20 weken voorafgaand aan de opleiding, betaalt de deelnemer 10% van de totale kosten.

Als er door omstandigheden geannuleerd wordt kan er in overleg gekeken worden of de aanmelding doorgeschoven kan worden naar de volgende groep. 

Tussentijds beëindiging deelname
Bij tussentijdse beëindiging van een opleiding wordt geen restitutie verleend. In geval van ziekte gedurende een opleiding zal in samenspraak met de deelnemer naar een passende oplossing gezocht worden. 

Annuleren van een opleiding bij te weinig deelnemers
Wanneer er zich te weinig deelnemers hebben opgegeven, zullen alle geïnde opleidingskosten gerestitueerd worden.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Privacyverklaring

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Mailadres
– (eventuele) Bedrijfsnaam

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?
Wij verwerken jullie persoonsgegevens voor het vervaardigen van facturen en om contact op te kunnen nemen, zowel via de mail of telefonisch.

Delen met anderen?
Wij zullen de gegevens nooit om een commerciële of andere reden aan derden verstrekken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hetroepenvandeziel.nl  Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Nieuwsbrieven
Maximaal 6 x per jaar kan er een nieuwsbrief of mail worden gestuurd. Deze nieuwsbrieven sturen wij naar al onze cursisten en naar iedereen die zich via onze site heeft aangemeld voor de nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief staat een link om je automatisch af te melden voor volgende nieuwsbrieven.

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Locatie Terschelling