Skip to content Skip to footer

10 Daagse training

Het Roepen van de Ziel

Het Roepen van de Ziel is een tiendaagse, verdiepende training voor systemisch werken via het lichaam. Deze training verbindt het lichaamsgericht- en systemisch werk (familieopstellingen) met elkaar. Een plek waar je leert aanraken op de laag van de ziel in verbinding met het grote veld. Waar we werken met opstellingsoefeningen en onze ervaringen meenemen naar de massagebank om in aanraking verder te onderzoeken. 

Op de laag van de ziel ben je verbonden met jouw essentie en het grote veld (familie, werk, maatschappij). Je bent daar onderdeel van en je resoneert daar op mee. Als je je familie niet insluit, sluit je delen van je lichaam uit. Herinneringen die zijn opgeslagen in het lichaam (persoonlijk of systemisch celgeheugen), vanuit de jeugd of vanuit het familiesysteem, hebben invloed op de zielsbeweging.

In de aanraking van het lichaam luister je met je handen en je hart. Die aanraking heeft een helende werking. Want de aanraking komt niet vanuit het ‘doen’, maar vanuit het voelen waar je geroepen wordt. Waar heeft de ziel zich terug getrokken? Je mag vertrouwen op de wijsheid van je lichaam, van jou als therapeut en op de wijsheid van het lichaam van de cliënt. 

Bij het systemisch werken via het lichaam laat je alle ideeën, gedachten en  vooronderstellingen los. Je zoekt niet naar oplossingen; er valt niets te fixen. Het is de ziel, de bewoner van het lichaam, die gehoord en aangeraakt wil worden. 

Het lichaam reageert door ontspanning, unwinding of doorstroming als de ziel wordt gezien/gevoeld of als precies die woorden worden uitgesproken, door de cliënt of de therapeut, die het celgeheugen raken. Kleine wondertjes kunnen er dan gebeuren.

Aandacht voor de essentie van de mens, de ziel, biedt de mogelijkheid om vanuit een ander perspectief te kijken naar wat je tegenkomt in het leven. Of het nu gaat om fysieke klachten, gevoelens die zich opdringen of thema’s in je leven die telkens terugkeren: door de diepere betekenis ervan te kunnen ervaren, openen zich nieuwe mogelijkheden.


Lichaamsgericht werken
Het lichaam is een bron van wijsheid. Lichaamsgericht werken betekent deze bron van wijsheid leren benutten. Dit kan op allerlei manieren: van de aandacht naar het lichaam brengen tot fysieke aanraking van het lichaam. 

Lichaamsgericht werken heeft effect op het persoonlijk en systemische celgeheugen van de cliënt en kan grote veranderingen teweegbrengen. De ‘ideale situatie’ kan verstoord worden door veel factoren zoals trauma’s die niet goed verwerkt kunnen worden, het verlies van een kind, het te vroeg verliezen van een ouder, het verlies van een geliefde, oorlog of familieleden die worden buitengesloten. Niet alleen persoonlijke onverwerkte situaties, maar ook trauma’s vanuit het familiesysteem worden opgeslagen in het celgeheugen van de mens. 

Zoals Stephen W. Porges noemt met zijn polyvagaal theorie: ‘Het lichaam zal zich reorganiseren wanneer het zich veilig voelt’. Een aandachtsvolle aanraking is daarbij een van de meest helende tools om je veilig te kunnen voelen. 

Systemisch werken

We leven allemaal in systemen, zoals onze familie, werk of vriendengroep. Systemisch werken kan met opstellingen de onbewuste patronen, het onzichtbare, zichtbaar maken.

Bert Hellinger, de grondlegger van systemisch werk, zegt: ‘Als ieder lid van de familie erkend wordt, de plek heeft die hen hoort te hebben en de liefdesenergie in dit systeem vrij kan stromen, is er rust, orde en een gevoel van thuiskomen bij alle leden van de familie.’

Doordat we dit grote veld meenemen in het werken met het lichaam kunnen we beter voelen dat de trauma’s te laten hebben bij de (voor)ouders. Het gemis en de pijn die dat gegeven heeft hebben we zelf verantwoording voor te nemen. Zo kunnen we steeds meer in onze eigen plek komen en ons openen voor de liefdesstroom van de familie. 


Het veld van aandacht

Het boek ‘Het Veld van Aandacht’ van Connie van der Arendt is het fundament van de training. Connie van der Arendt is de grondlegger van het Roepen van de Ziel en beschrijft in haar boek de helende kracht van aandacht en aanraking. Verder wordt het systemisch werk via het lichaam verder uitgediept aan de hand van theorie, handreikingen en praktijkvoorbeelden.

 

Het gaat niet over iets willen of iets doen. Het gaat over handen die luisterend aanwezig zijn, volgen en uitnodigen. Het Roepen van de Ziel gaat over liefdevol contact, zonder waardeoordeel, alles mag er zijn zoals het is. 

In elk trainingsweekend werken we met een ander thema. Daarmee lopen we het hele lijf door, van boven naar beneden. Ieder deel van je lichaam heeft iets anders te vertellen. Voorbeelden van thema’s die aanbod zullen komen zijn: je eigen plek, het aannemende hart, autonomie, leven vs. dood en jouw kwaliteit als therapeut. 

We werken met opstellingsoefeningen en nemen onze ervaringen mee naar de massagebank om in aanraking verder te onderzoeken. Verhalen en gedichten vormen hierbij een belangrijke inspiratiebron. Het is een ervaringsgerichte opleiding waarbij we ook werken met ieders persoonlijke processen. 

We werken met wat zich aandient. Het programma is een richtlijn omdat we dynamisch ingaan op de behoeften van de groep. 


Als therapeut leer je nog verfijnder werken. Door de combinatie van systemisch werken en het lichaamswerk op de laag van de ziel leer je nog subtieler te voelen wie de cliënt is en actief te betrekken bij het innerlijke proces. Je leert te voelen dat herinneringen die de cliënt in zijn lichaam heeft opgeslagen (persoonlijk of systemisch celgeheugen) invloed hebben op de zielsbeweging. 

We gaan ervan uit dat je als therapeut je eigen werkwijze en vaardigheden al hebt ontwikkeld. De training nodigt je uit om je werkwijze te verdiepen, door integratie van aanraken en systemisch werk. Er is dus ruimte om te onderzoeken hoe jij deze manier van werken kan integreren in jouw praktijk. 

Deze training is een verdieping voor zowel familieopstellers als massage- en lichaamsgerichte therapeuten. Het is dus bijvoorbeeld voor mensen die werken met het lichaam en het systemische aspect willen toevoegen aan de massagebank. Hoe resoneert het lichaam? en hoe lees ik wat er gebeurt in het systemische veld? Ook is de training een verdieping voor trainers, systemisch werkers en opstellers, die het één op één tafelwerk willen toevoegen aan hun professie. Zo kun je wat je ziet gebeuren tijdens een opstelling ook integreren in het lijf. Dit kan spannend zijn als je aanraken niet gewend bent, maar het gaat dus ook over het leren voelen en aangeraakt worden. 

Er kunnen dus veel verschillende mensen aansluiten bij de training, zoals: craniosacraal therapeuten, haptonomen, rebalancers en familieopstellers. Iedereen heeft iets ander te leren. Op deze manier leer je dus ook van elkaar omdat iedereen iets anders meeneemt. 

Het is belangrijk om te weten dat we niet toetsen op therapeutische skills. Die vaardigheden moet je al in je rugzak hebben zitten. In de training kom je overdracht en tegenoverdracht tegen. Er moet op die momenten genoeg gezonde basis zijn waarmee je dit weet te duiden en te dragen. Je moet in staat zijn om je persoonlijke processen aan te gaan. De therapeutische en persoonlijke processen lopen namelijk parallel van elkaar. Uit dat persoonlijke stuk leer je namelijk ook wat jouw beweging als therapeut is. 

Als je kennis wilt maken met systemisch lichaamswerk en wilt weten of dit past bij je persoon en professie, dan raden wij je aan om eerst een persoonlijke sessie te volgen bij één van ons vieren. Ook bieden wij het parelduiken introductieweekend aan zodat je de ruimte hebt om kennis te maken met hoe wij werken en de thema’s die wij gaan behandelen in de 10-daagse training. Voor meer informatie over dit weekend kun je verder lezen bij introductiedagen

Toegevoegde waarde voor familieopstellers

Lichaamsgericht werken kan een goede aanvulling zijn op jouw opstellingswerk. Zoals je in een opstelling kunt ervaren wat de invloed van het veld is op je fysieke, emotionele en energetische gesteldheid, zo is dat ook op de massagetafel. Of anders gezegd: dat wat je bij een opstelling vergroot tegenkomt in de opstellingsruimte vind je terug in je lichaam en de ruimte om je heen. 

Het is direct voelbaar of een systemische interventie effect heeft. Een juiste interventie brengt een reactie in het lichaam teweeg. Wanneer een interventie kloppend is zul je direct ontspanning in het lichaam ervaren. Wanneer je niet op je eigen plek staat is dat voelbaar in je lichaam. Als je je familie niet insluit, sluit je delen van je lichaam uit.

Wanneer er sprake is van trauma- of hechtingsproblematiek kan het voor de cliënt moeilijk zijn om in verbinding te zijn met diens lichaam. Systemisch werken via het lichaam kan veiligheid bieden en de ziel uitnodigen om in het lichaam aanwezig te zijn. 

Toegevoegde waarde voor massage- en lichaamsgerichte therapeuten

‘Je kunt masseren tot je een ons weegt, maar wanneer een cliënt niet op de eigen plek staan in diens systeem, zal je slechts tijdelijk effect van je behandeling opmerken.’

Herinneringen zijn niet ‘weg te masseren’: ze willen aangeraakt en gezien worden. Je leert als lichaamsgerichte therapeut op een diepere laag te werken. Je zult ervaren dat aanraken op de laag van de ziel, met aandacht en wezenlijk contact, energie in beweging kan brengen. Omdat herinneringen die in het lichaam zijn opgeslagen vanuit de jeugd of vanuit het familiesysteem invloed hebben op hoe de ziel het lichaam bewoont, leer je systemische invloeden in het lichaam herkennen en daar interventies mee doen.

Word jij geroepen? Meld je aan:

Naam(Vereist)
Adres
Startdatum(Vereist)